Бұланды ауданы әкімінің
ресми сайты

3-ЕН нысынын толтыру бойынша жұмыс берушілердің назарына!

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі бойынша  Статистика комитетінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы  № 227 бұйрығымен «Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер» (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы» 3-ЕН нысаны) статистикалық нысан есебі бекітілді.

Есеп жұмыс берушілермен «Бұланды ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ кәсіпорында келесі жағдайлардың біреуі болған кезде ұсынылады:

 • өндірісті толық тоқтату (жұмыстар мен қызметтерді орындауды тоқтату);
 • толық емес жұмыс уақыты режиміне көшу (ішінара тоқтату, өндіріс көлемін қысқарту, жұмыс режимін өзгерту);
 • толық көлемдегі жұмыс, бірақ жоспарлау және штаттық құрамды қысқарту іске асырылған;
 • жалақы бойынша мерзімі өткен берешек болған кезде

Дәйексіз деректерді ұсыну немесе алғашқы деректерді ұсынбаған жағдайда «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 497 бабымен қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады (айыппұл 10 АЕК).

Есептің статистикалық нысанын, толтыру бойынша нұсқаулықты www.stat.gov.kz сайтынан, Бұланды ауданы әкімінің сайты, «Әлеуметтік қорғау» айдарынан www.bulandy-akmol.gov.kz алуға болады.

  

 

«Бұланды ауданының жұмыспен қамту

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ

 

 

 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді.

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
 міндетін атқарушысының   
 2015 жылғы 30 желтоқсандағы 
 № 227 бұйрығына 7-қосымша  

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне тапсырылады

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

Статистикалық нысанның коды 7281201

Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)

 

3-ЕН (жасырын жұмыссыздық)

 

Айлық

Есепті кезең

 

ай

 

жыл

Мекемелердің (заңды тұлғалардың), олардың филиалдары мен өкілдіктерінің өздері орналасқан орындары бойынша тапсыру мерзімі – есепті айдан кейін 3-ші күн, аудандық (қалалық) жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарының тапсыру мерзімі – есепті айдан кейін 5-ші күн, облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың тапсыру мерзімі – есепті айдан кейін 7-ші күн, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығының тапсыру мерзімі – есепті айдан кейін 10-шы күн.

БСН коды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

20__ жылғы__ ______ жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған, жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)

ауданы____________________ облысы (қаласы) 
1-бөлім. Қызметкерлердің тізімдік құрамының саны, жұмыстан босатылғандар, жұмыспен ішінара қамтылғандар, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек
Экономикалық қызмет түрі _______ (ЭҚБС бойынша секция коды) ______________(ЭҚБС бойынша секция коды)

Жол коды

Кәсіпорын жай күйінің режимі

Қызмет

керлердің жалпы тізімдік саны,

  адам,

Барлық

қысқарған

жұмыс орындары, адам

Барлық

қысқар

тылған

бос орын

дардың

өлшем

бірлігі

Қызметкерлердің саны, адам

2-айдан

кейін

күтілетін

жұмыс

орында

рының

қысқар

тылуы

Өз еркімен

жұмыстан

босатыл

ғандар,

адам

Жалақысы

сақтал

майтын

демалысқа

шыққандар

Толық

емес

жұмыс

күні

режимі

мен жұмыс

істейтіндер

өндірістің,

жабдықтың

тоқта

тылуына

байла

нысты

уақытша

жұмыспен

қамтыл

мағандар

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Өндірістің толық (жұмыс пен қызметтің орындалуы оның тоқтатылуы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Толық емес жұмыс күні режимі мен көшу (жарым-жартылай тоқталыуы, өндіріс көлемінің қысқаруы, жұмыс режимінің өзгеруі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Толық тәртіпте жұмыс істеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   2–бөлім. Кәсіпорын қызметкерлерін жұмыспен қамту үшін қабылданатын шаралар

Жол коды

Қабылданатын шаралардың атауы

Қызметкерлер саны, адам

1

Басқа жұмыстарға (лауазымға) ауыстырылған қызметкерлер саны

 

2

Басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлер саны

 

3

Кәсіптік оқуға, қайта оқуға және біліктілігін арттыруға жіберілген қызметкерлер саны

 

   3-бөлім. Мерзімі өткен еңбекақы берешегі

Жол коды

Еңбек ақы бойынша мерзімі өткен берешектер

Сомма, мың теңге

1

Еңбек ақы бойынша мерзімі өткен берешек

 

Атауы___________________________________________________Мекенжайы______________________
Телефоны ___________________________ Электрондық пошта мекенжайы _____________________
Орындаушы

Басшы                   тегі, аты және әкесінің атықолы   Мөрдің орны (бар болған жағдайда)                            

  Қазақстан Республикасы     
 Ұлттық экономика министрлігінің
 Статистика комитеті төрағасының
 міндетін атқарушысының   
 2015 жылғы 30 желтоқсандағы 
 № 227 бұйрығына 8-қосымша  

   «Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер» (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 7281201, индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық)

 1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер» (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру тәртібін (коды 7281201, индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) нақтылайды.
        2. Статистикалық нысанды жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық (қалалық), облыстық органдарымен ай сайын келесі жағдайлардың бірі болған кезде тапсырылады:      Өндірісті толық тоқтату (жұмыстар мен қызметтерді орындауды тоқтату);
        Толық емес жұмыс уақыты режиміне көшу (ішінара тоқтату, өндіріс көлемін қысқарту, жұмыс режимін өзгерту);
        толық көлемдегі жұмыс, бірақ жоспарлау және штаттық құрамды қысқарту іске асырылған;
        жалақы бойынша мерзімі өткен берешек болған кезде.
        3. Келесі анықтамалар берілген статистикалық нысандарды толтыру мақсатында пайдаланылады:
        1) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде (бұдан әрі — ЕК) белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде: толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту; толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту; бір мезгілде күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі;
        2) уәкілетті орган – жергілікті атқарушы органдардың өңірлік деңгейде халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуді және жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі;
        3) өндірістің, жабдықтың бос тұрып қалуы – мәжбүрлі бос тұрып қалу экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;
        4) жалпы тізімдік сан – кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) жасалған еңбек шартына сәйкес тұрақты, маусымдық және уақытша жұмысқа қабылданған барлық қызметкерлерінің саны көрсетіледі, ол есепті күнге толтырылады. Қызметкерлердің тізімдік саны нақты жұмыс істейтін сияқты, қандай да бір себеп бойынша (қызметтік іссапар, жыл сайынғы және қосымша демалыстар, ауырған адамдар, жүктілігі мен босануына байланысты демалыспен бала күтімі жөніндегі қосымша демалыс, әкімшіліктің рұқсаты мен оқу орнында оқып жүргендер, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді атқарушылар, жұмыста болмаған және т.б. бойынша) орнында жоқ адамдарды қамтиды. Қызметкерлердің тізімдік санына қызметті қоса атқарушылар, сондай-ақ азаматтық шарт жасасқандар немесе еңбек шартын жасамай сыйақы (қаламақы) алушылар енгізілмейді; Статистикалық нысан әр айдың 1 күніндегі жағдай бойынша толтырылады және тиісінше есепті кезеңнің 3 күнінен кешіктірмей жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық, қалалық уәкілетті органдарға ұсынылады. Экономикалық қызмет түрі 1-бөлімде қосымшаға сәйкес толтырылады.
        1-бөлімде «Тізімдік құрамның, қысқартылған, жұмыс пен ішінара қамтылған қызметкерлердің саны, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек» көрсетіледі, онда 01 немесе 02-жолдардың біреуі ғана толтырылады. 01-жол деректерін жұмыстарды орындауды, қызмет көрсетуді, оның ішінде келісімшарт (шарт) мерзімінің аяқталуына және келісімшарт (шарт) бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің аяқталуына қарай толық тоқтатқан кәсіпорындар толтырады. 02-жолды өндірісті ішінара тоқтатқан, жекелеген бөлімшелердегі, цехтардағы, учаскелердегі жұмысты тоқтатқан, тұтас кәсіпорны бойынша немесе жекелеген бөлімшелерде, цехтарда, учаскелерде жұмыс уақытының толық емес режиміне көшкен, өндіріс көлемін қысқартқан, жұмыс кестесін өзгерткен кәсіпорындар толтырады.
        03 жол бойынша деректерді толық режимде жұмыс істейтін кәсіпорындар толтырады, бірақ бір бірлікке қызметкерлерді қысқарту немесе штаттан шығаруды жоспарлап, сондай-ақ кәсіпорын есепті кезеңде қысқартуды жүзеге асырады (яғни есепті айда).
        1-бөлімнің 01 немесе 02-жолдарында:
        1-бағанда жалпы тізімдік саны көрсетіледі;
        2-бағанда қысқартылған жұмыс орындары – штат кестесінен алып тасталған лауазымдардың саны көрсетіледі, ол есепті кезеңге толтырылады;
        3-бағанда қысқартылған жұмыс орындары көрсетіледі-сол немесе басқа лауазымдардың сандары штаттық кестеден бөлек яғни, бос жұмыс орындары (бірлік) есепті кезеңге толтырылады.
        4-бағанда жұмыстан өз еркімен босатылған қызметкерлердің, оның ішінде маусымдық және уақытша жұмысқа қабылданған, еңбек шартының мерзімі аяқталуына орай босатылғандардың саны көрсетіледі, 3-баған есепті кезеңге толтырылады;
        5-бағанда жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлердің саны көрсетіледі. Берілген баған есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
        6-бағанда жұмыс уақытының толық емес режимімен қамтылған қызметкерлердің саны – Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде» белгіленген жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығынан кем жұмыспен айналысатын, оның ішінде: толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығы нормасы азайтылған, толық емес жұмыс аптасы -жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің саны қысқартылған, күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығы нормасы бір мезгілде азайтылуы және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқартылуы көрсетіледі, ол есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
        7-бағанда өндірістің, жабдықтың тоқтауы себепті жұмыспен уақытша қамтылмаған қызметкерлердің саны көрсетіледі. 6-баған есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
        8-бағанда өнім өндірудің немесе кәсіпорын (ұйым, мекеме) көрсететін қызметтердің көлемі көрсетіледі, ол есепті кезеңге толтырылады;
        9-бағанда өндірістің немесе көрсетілетін қызмет көлемінің күтілетін өсімі немесе төмендеуі көрсетіледі, ол алдағы 2 айға толтырылады, өсім кезінде «+» белгісімен, төмендеу кезінде «-» белгісі деп көрсетіледі;
         10-бағанда 2 айдан кейін жұмыс орындарының күтілетін қысқартылуы, есепті күнге адам санымен көрсетіледі.
        2-бөлім қызметкерлердің жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорын қабылдаған шаралар жөніндегі көрсеткіштерді қамтиды:
        01-жолда басқа жұмыстарға (лауазымдарға) қайта бөлінген қызметкерлердің саны мен басқа жұмыстарға (лауазымдарға) ауыстырылған қызметкерлердің саны көрсетіледі;
        02-жолда басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлердің саны – қайта оқудан, қайта даярлаудан өткен және сол қайта оқудан, қайта даярлаудан өткен мамандығы бойынша лауазымдарда жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің саны көрсетіледі;
        03-жолда қайта даярлау мен біліктілігін арттыру үшін жолданған және өтіп жатқан қызметкерлердің саны көрсетіледі.
        3-бөлімді жалақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешегі бар кәсіпорындар (ұйымдар, мекемелер) толтырады. 01-бағанда жалақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешек – ЕК 134-бабы 1-тармағын бұза отырып төленбей қалған жалақы көрсетіледі, ол есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады.

«Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер»
(қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған
қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы)
ведомстволық статистикалық нысанын толтыру
жөніндегі нұсқаулығына (коды 7281201,
индексі 3-ЕН, кезеңділігі айлық) қосымша

                 Экономикалық қызмет түрлері

Секция коды

Қызмет түрінің атауы

Бөлімнің коды

А

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

01-03

 

Өсімдік және мал шаруашылығы, жабайы аң мен құс аулау және өсіру, осы салаларда көрсетілетін қызметтерді қоса

01

 

Орман шаруашылығы және ағаш дайындау

02

 

Балық шаруашылығы және аквамәдениет

03

B

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

05-09

 

Көмір және лигнит өндіру

05

 

Шикі мұнай және табиғи газ өндіру

06

 

Металл кендерін өндіру

07

 

Тау-кен өнеркәсібінің басқа салалары

08

 

Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер

09

C

Өңдеу өнеркәсібі

10-33

 

Тамақ өнімдерін өндіру

10

 

Сусындар өндіру

11

 

Темекі өнімдерін өндіру

12

 

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13

 

Киім өндіру

14

 

Былғары және оған жататын өнім өндіру

15

 

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

16

 

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

17

 

Жазылған материалдарды басып өндіру және ұдайы өндіру

18

 

Кокс және мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру

19

 

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

20

 

Негізгі фармациялық өнімдер препараттар өндіру

21

 

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

22

 

Өзге бейметалл минералдық өнімдер өндіру

23

 

Металлургия өнеркәсібі

24

 

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25

 

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарын өндіру

26

 

Электр жабдықтарын өндіру

27

 

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру

28

 

Автокөлік құралдарын, тіркемелер және жартылай тіркемелерді өндіру

29

 

Басқа көлік құралдарын өндіру

30

 

Жиһаз өндіру

31

 

Өзге дайын бұйымдарды өндіру

32

 

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

33

D

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу

35

E

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуына және таратылуына бақылау жасау

36-39

 

Суды жинау, өңдеу және тарату

36

 

Кәріз жүйесі

37

 

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды өңдеу

38

 

Рекультивация және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

39

F

Құрылыс

41-43

 

Ғимараттар мен құрылыстарды салу

41

 

Азаматтық құрылыс

42

 

Бір салаға арналған құрылыс жұмыстары

43

G

Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

45-47

 

Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек сату

45

 

Автомобильдер мен мотоциклдерден саудасынан басқа, көтерме сауда

46

 

Автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда

47

H

Көлік және жинақтау

49-53

 

Құрылықтағы көлік қызметі және құбырмен тасымалдау

49

 

Су көлігі

50

 

Әуе көлігі

51

 

Жинақтау және қосалқы көлік қызметі

52

 

Пошталық және курьерлік қызмет

53

I

Тұру және тамақтану жөнінде қызмет көрсету

55-56

 

Тұруды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсету

55

 

Тамақ өнімдерін және сусындарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету

56

J

Ақпарат және байланыс

58-63

 

Баспа қызметі

58

 

Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар шығару

59

 

Бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет

60

 

Байланыс

61

 

Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

62

 

Ақпараттық қызметтердің қызметі

63

K

Қаржы және сақтандыру қызметі

64-66

 

Қаржы қызметтері, сақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда

64

 

Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі,

65

 

Қаржыландыру және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет

66

L

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

68

M

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

69-75

 

Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет

69

 

Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңестер беру

70

 

Сәулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

71

 

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

72

 

Жарнама қызметі және рынок конъюнктурасын зерттеу

73

 

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

74

 

Ветеринарлық қызмет

75

N

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

77-82

 

Жалдау, жалға беру, лизинг

77

 

Жұмысқа орналастыру

78

 

Туристік операторлардың, туристік агенттіктердің және өзге де ұйымдардың қызметі

79

 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу жөніндегі қызмет

80

 

Ғимараттарға және аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

81

 

Әкімшілік-басқару, шаруашылық және басқа қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

82

O

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

84

P

Білім беру

85

Q

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер

86-88

 

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

86

 

Тұрғын орынмен қамтамасыз ете отырып күтіп-баптау жөніндегі қызмет

87

 

Тұратын жермен қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

88

R

Өнер, ойын-сауық және демалыс

90-93

 

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет

90

 

Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі

91

 

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет

92

 

Спорт саласындағы және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы қызмет

93

S

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

94-96

 

Мүшелік ұйымдар қызметі

94

 

Компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдаланатын заттарды жөндеу

95

 

Өзге де дербес қызметтер көрсету

96

T

Үй қызметшісін жалдайтын және өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй шаруашылықтары қызметі

97-98

 

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

97

 

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

98

U

Бұрынғы аумақтық ұйымдардың және органдардың қызметі

99

Жарияланған күні: 30.03.2018

Жаңартылған күні: 30.03.2018

Қаралым саны: 2767